Ehitus – ja olmeprügi väljavedu

See teenus võimaldab ära viia kogu ehtus – ja olmeprügi. Kasutatakse kaubikut. Ning töötavad professionaalsed laadijad, kes teevad kvaliteetset tööd.